Lãnh đạo Khoa

LÃNH ĐẠO KHOA

STT Họ Tên Chức vụ Điện thoại Mail
1 TS. Tô Vĩnh Sơn Trưởng khoa 0943.726.707 sontv75@yahoo.com.vn